กรมปศุสัตว์ สั่งตั้งกรรมการสอบนม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขุ่นข้น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังโรงเรียนไผทอุดมศึกษา  ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองของดการดื่มนมโรงเรียน หลังพบนมมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนไป เกรงจะส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน

TOP ประเด็นร้อน