ไทยถูกจัดเป็นประเทศที่พบ "ขยะทะเล" เป็นอันดับ 6 ของโลก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก ในปีนี้หลายภาคส่วนพูดถึงปัญหาการพบขยะพลาสติกในพื้นที่ทางทะเล  เพราะล่าสุดประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่พบขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยประเภทขยะที่ถูกพบมากที่สุด คือ ถุงพลาสติก  ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หามาตรการแก้ไข

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน