ประธาน กกต. ไม่วิจารณ์ กระแสนายกรัฐมนตรี ลงเลือกตั้ง ชี้ เป็นสิทธิ์ส่วนตัว