สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ “ ชี้แจงนมบูด” เกิดจากเครื่องบรรจุมีปัญหา