“ทรัมป์-คิม” ร่วมลงนาม ปูทางปลดอาวุธนิวเคลียร์

VIEW 121