เจ้าหน้าที่นำทีมชาวบ้านประชุมร่วมเจ้าของที่ดิน หลังล้อมรั้วปิดทางเดิน