เขตบางขุนเทียนสั่งเจ้าของที่ดินเร่งกำจัดขยะพิษอันตราย “ตะกรันอลูมิเนียม”