องค์การอนามัยโลกขึ้นบัญชี “ติดเกม” เป็นอาการทางจิต


โดย PPTV Online

เผยแพร่
องค์กรจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) หรือ ICD หน่วยงานย่อยของ องค์การอนามัยโลก (WHO)  จัดประเภทให้อาการติดเกมดิจิทัลและเกมวิดีโอ (persistent or recurrent) เป็นอาการผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

เชคาร์ สักเสนา” ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอาการเสพติด ขององค์การอนามัยโลก (WHO)  ให้นิยามของ“อาการติดเกม” ว่าคือการมีพฤติกรรมเล่นเกมส์แบบต่อเนื่อง หรือ วนกลับมาเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีก จนสูญเสียการควบคุมตัวเองและละเลยกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่จำเป็นอื่นๆ ไป เช่น การนอนหลับ การรับประทานอาหาร การเรียน หรือการทำงาน

อย่างไรก็ตาม สักเสนา ย้ำว่า ผู้ติดเกมที่เข้าข่ายมีอาการผิดปกติทางจิต จนก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพนั้น มีเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้น  ฉะนั้น การยอมรับสัญญาณเตือน ตั้งแต่ช่วงแรกๆ อาจช่วยป้องกันได้

สำหรับองค์กรจำแนกโรคสากล หรือ ICD เป็นองค์กรที่จำแนกโรคและความผิดทางสุขภาพต่างๆ มานานกว่า 10 ปี ซึ่งปัจจุบันมีการจำแนก โรค อาการบาดเจ็บ และสาเหตุของการเสียชีวิตมาแล้วกว่า 55,000 โรค

ด้าน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กล่าวว่า บัญชีจำแนกโรคและปัญหาสุขภาพฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ที่มีชื่อว่า ICD-11 จะมีกำหนดนำเสนอต่อประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ในการประชุมสมัชชาสุขภาพโลกประจำปี 2019 นี้ เพื่อนำมาใช้ในเดือนมกราคมปี 2022  โดย ICD-11 ฉบับล่าสุดนี้ จะมีการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับยาแผนโบราณ และ จัดประเภทของอาการที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศใหม่ เช่นย้ายอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือการมีเพศสภาพไม่ตรงเพศกำเนิดที่เดิมจัดอยู่ในประเภทอาการผิดปกติทางจิต ไปยังหมวดหมู่ของปัญหาสุขภาวะทางเพศ

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ