เจ้าหน้าที่ป่าไม้อินเดียเซลฟีกับงูยักษ์ ถูกรัดคอหวิดดับ