นายกฯ กำชับจัดสรรที่ดินให้เหมาะสม คาดโทษหนักผู้บุกรุก