“ประวิตร” สั่งกองทัพอากาศ ขนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแรงดันสูง 5 เครื่อง ช่วยเด็กติดถ้ำ