ส่งกำลังใจทั้งประเทศ “คนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด”