ปภ.เผยพบโพรงก่อนถึงหาดพัทยา ลงไปลึก 60 เมตร เตรียมสแกนตรวจสอบ