แพทย์แนะให้พาวเวอร์เจลสร้างพลังงาน-ความอบอุ่นให้ร่างกายเด็ก