หน่วยซีลเตรียมลากสายสื่อสารไปจุดที่13คนอยู่ พูดคุยกับญาติ