นายกฯ แจงย้าย ผู้ว่าฯ เชียงราย เป็นการปรับตามวงรอบ