เจ้าของร้านเช่าชุด แก้บนเลี้ยงอาหารเด็ก หลังพบ 13 ชีวิตปลอดภัย