เปิดลักษณะ "รูมุด" ใกล้สามแยก จุดที่ “หน่วยซีล” กังวล พบกว้างเพียง 1 เมตร