“มาร์ติน” “เข้าถ้ำหลวง” หลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทย นานกว่า 6 ชั่วโมง