พบ "ถังวนอากาศ" แบบนักดำน้ำอังกฤษพบ 13 ชีวิต ถูกสุดอยู่ที่ 5 แสนบาทต่อถัง