แม่-น้าสาว “จ่าเอกสมาน” ภูมิใจลูกชายทำหน้าที่เต็มความสามารถ