โสมแดงขู่ไม่ปลดนิวเคลียร์ อ้างสหรัฐฯ ทำตัวเป็นนักเลงโต