เตรียมความพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหากช่วยเหลือออกจากถ้ำหลวง