นายกฯลงพื้นที่เหตุเรือล่มภูเก็ต สั่งเพิ่มความปลอดภัยทางทะเล