ผู้นำ-บุคคลสำคัญทั่วโลกร่วมยินดีช่วยเหลือหมูป่าสำเร็จ