เหยื่อน้ำท่วมญี่ปุ่น ขอไม่รับบริจาค "นกกระเรียนกระดาษ"