สธ.เผย 13 หมูป่าแข็งแรงดี-หมูป่าชุดแรกเริ่มกินอาหารปกติ