“ย่าน้องดอม” เผยหลานดื่มน้ำจากผนังถ้ำประทังชีวิต ไม่มีขนมติดตัวเข้าไป