เปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ใช้ระบบรถไฟฟ้า