เตรียมตั้งรูปปั้น "นาวาตรีสมาน กุนัน" หน้าที่ทำการ "ถ้ำหลวง" สดุดีวีรกรรม