ทัวร์ศูนย์เหรียญกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นิด้าโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ สูญเสียรายได้ที่จะเข้าประเทศ และทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทำลาย แนะให้ภาครัฐออกกฎหมายควบคุมบริษัทนำเที่ยว

TOP ประเด็นร้อน