จิตอาสาซักผ้าฟรีประทับใจ ทหารสหรัฐฯ ขอถ่ายภาพที่ระลึกก่อนกลับฐานทัพ