"อธิบดีกรมพลศึกษา" แนะถอดบทเรียน "ทีมหมูป่า" เรื่องระเบียบวินัยและกฎกติกา