โรงแรมหั่นราคาช่วงโลว์ซีซั่น ชิงนักท่องเที่ยวเข้าพัก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธุรกิจโรงแรมช่วงโลว์ซีซั่นแข่งขันสูง เน้นกลยุทธ์ด้านราคาเจาะกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวหลังมีบางส่วนยกเลิกการจองทัวร์และโรงแรม

TOP ประเด็นร้อน