กต.ส่งสารแสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของ “ลี กวน ยู”