เร่งกู้ระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพะเยาหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้