เจ้านายใจดีมอบรถให้ "ลูกจ้าง"เดินเท้า 32 กิโลเมตรมาทำงานวันแรก