ตัวแทนครู โต้ไม่เคยคิดเบี้ยวหนี้-ธ.ออมสินเร่งฟ้องครูเบี้ยวหนี้ภายใน ส.ค.นี้