"หน่วยซีล" ถอดบทเรียนช่วยหมูป่า พัฒนาขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติ