คปภ.ชง 3 ทางเลือกบังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติซื้อประกัน