ศิลปินระดมวาดภาพฮีโร่ถ้ำหลวงเสร็จแล้ว ทำพิธีปิดวันนี้