รมว.ยุติธรรม “สะเทือนใจ”เตรียมยก ปมชายโดดศาลเป็น“วาระเร่งด่วน”