“สมคิด” ให้ “บีโอไอ” เร่งเดินหน้าดึงนักลงทุนเข้าไทย