เช็กเลย !! วิธีรับมือ “น้ำท่วม” ป้องกันโรคภัยก่อนน้ำมา