ก.พาณิชย์ สั่งคุมเข้มดูแลสินค้าในพื้นที่น้ำท่วม พบใครฉวยโอกาสจับทันที