สายเคเบิลส่งกระแสไฟชำรุด “สมุย-พะงัน” ไฟดับ หวั่นกระทบท่องเที่ยว