ผอ.โรงเรียนขอครอบครัวแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูก นำเด็กกลับมาเรียน