จิตแพทย์ แนะ แนวทางทำความเข้าใจเด็ก หากพ่อแม่จำเป็นต้องแยกทาง