สถานทูตไทยในอิสราเอล แนะคนไทยหลีกเลี่ยง “พื้นที่สู้รบ”