เบื้องหลังหลักฐานดำเนิน "คดีเณรคำ" ก่อนถูกตัดสินจำคุก 114 ปี